main-bg.jpg

Oddělení IZS a řízení jednotek PO

Oddělení plní zejména následující úkoly:

 • zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,
 • podílí se na přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,
 • v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,
 • řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,
 • organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a navrhuje příslušná opatření,
 • vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,
 • zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a podklady pro zpracování havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje,
 • připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení jednotek PO a složek IZS,
 • podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS, vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,
 • vyjadřuje se ke zřízení jednotky HZS podniku, jednotky SDH podniku a jednotky PO obce, vydává souhlas s jejím zrušením a navrhuje zřízení společných jednotek,
 • vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,
 • podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci.
 • zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších věcných prostředků požární ochrany,
 • zabezpečuje spolehlivou funkci a udržuje v pohotovosti požární techniku,
 • sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji,
 • podílí se na odborné přípravě hasičů,
 • plní další úkoly na úseku strojní služby.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30