main-bg.jpg

Oddělení IZS a řízení jednotek PO

P6290002_1.jpg Oddělení IZS a služeb odpovídá za řešení problematiky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování a koordinaci činnosti jednotek požární ochrany, za organizaci a výkon služby v jednotkách Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

 

Dále oddělení IZS a služeb dále zajišťuje a podílí se na speciálních činnostech skupin:

Lezecká skupina HZS JmK

Lezecká skupina Hasičského záchranného sboru v Brně vznikla v roce 1991 při počátečním početním stavu 12 příslušníků. V dnešní době tvoří skupinu celkem 30 příslušníků, kteří jsou rozděleni do tří 24 hodinových směn.

Členové lezecké skupiny se specializují na záchranářské práce prováděné ve výškách, v podzemí, ve vodě a v obtížně přístupných terénech. V rámci skupiny působí rovněž družstvo leteckých záchranářů, speciálně školených pro záchranné práce za pomoci vrtulníku.

Tyto činnosti jsou pravidelně nacvičovány v rámci stanoveného výcvikového programu, minimálně jedenkrát za měsíc v různých lokalitách a za různých klimatických podmínek. Práce v podzemí se nacvičují v jeskyních Moravského krasu, v kolektorech pod Brnem a v bývalých těžebních šachtách. Záchrana z výšek se cvičí na budovách, komínech a různých skalních útvarech.

Lezecká skupina je předurčena k zásahům na území celého Jihomoravského kraje a to především :

 • vyprošťování osob z výkopů studní a šachet,
 • vyprošťování ze zřícených budov a objektů,
 • evakuace osob pomocí výškové a lezecké techniky,
 • záchrana osob z konstrukcí, jeřábů, skal, stromů, sloupů VN, komínů a pod./ paraglaidisti,horolezci, dělníci a pod. /,
 • lanové přemostění strží, řek a úvozů,
 • jištění pomocí lanové techniky jiných specialistů / kynolog se psem, střelmistr, lékař a pod. /

Součástí lezecké skupiny jsou i paramedici - hasiči se zdravotnickým vzděláním k poskytování první pomoci všude tam, kde se nedostane lékař.

K činnosti lezecké skupiny patří také výcvik s vrtulníkem PČR, kdy se zkouší různé způsoby záchrany lidí při živelných pohromách. Všechny uvedené činnosti jsou dále prověřovány v rámci plánovaných cvičení a ukázek pro veřejnost.


Náročnost výcviku této skupiny byla zúročena při několika ostrých nasazeních především při povodních, odstřelu lavin, dopravních nehodách a podobně.


Na významu nabývá nasazení při vyprošťování osob z havarovaných vozidel, všude tam kde je obtížný nebo nemožný příjezd pozemní cestou jako jsou různé úvozy, soutěsky, poškozené mosty nebo i ucpané dálnice a ostatní komunikace.


Záchranáři spolu s vyprošťovací technikou jsou pomocí palubního jeřábu vysazeni přímo na místě zásahu kde jsou schopni vyprostit osoby pomocí hydraulické a akumulátorové techniky, poskytnout první pomoc nebo v případě potřeby asistovat zdravotní službě, fixovat zraněné do nosítek a zajistit jeho transport.

Skupina zaměřená na trhací práce

Trhací práce s použitím výbušnin se mohou provádět za účelem odvrácení, či zmírnění hrozícího nebezpečí jako je :

 • odstřel lavinových převisů,
 • ledových bariér,
 • uvolňování vodních toků,
 • průrazy hrází,
 • provádění lesních průseků,
 • hloubení studní a šachet,
 • stržení objektů nebo jejich částí a pod.,
 • provádění výcviku střelmistrů,
 • vyprošťování osob pomocí mikronáloží.
 •  

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31