main-bg.jpg

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Po 10 letech od vydání Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí (č.j. 13 586/03-22) do vzdělávacích programů nastal velmi výrazný posun k lepšímu zajištění vzdělávacího procesu v této oblasti.

Od 1. září 2013 se do Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy podařilo zahrnout problematiku ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v daleko širší míře. Došlo ke specifikaci učiva a dílčích cílů. Rozsáhlost tématu nejlépe dokládá fakt, že z celkových devíti oblastí je tato problematika obsažena v sedmi z nich. „Nové“ informace a obsahový rámec byly vytvořeny MŠMT ve spolupráci s HZS ČR, který si je plně vědom složitosti této problematiky a zahájil souběžně také vzdělávání budoucích i stávajících pedagogů v této oblasti.

Pro učitele byla navíc ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým, MZ a Asociací Záchranný kruh zpracována metodická pomůcka nazvaná Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách, která pedagogům nabízí soubor základních pojmů, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky ve stávajícím RVP a návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy.

Na webu HZS Jihomoravského kraje je uložena prezentace, která by měla být další výraznou pomůckou pro pedagogy, kteří budou tuto problematiku na základní škole učit. Je poměrně rozsáhlá, ale zahrnuje základní informace z této oblasti v takové míře, aby pedagogům dostatečně přiblížila poměrně složitou problematiku. 

Prezentace témat OČMU

Prezentace vytvořená oddělením Ochrany obyvatelstva a krizového řízení, která je využitelná pro vzdělávání nejen ve školách.

 

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

S příchodem nového školního roku zveřejňujeme pro školy materiál „ Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách “, který byl vytvořen jako vhodná pomůcka k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky.

 

Výchova dětí v oblasti požární ochrany - příručka pro učitele základních a speciálních škol

Příručka obsahuje návod pro pedagogy, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.

 

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31