main-bg.jpg

Mimořádné opatření kvůli období sucha - aktualizováno

Hejtman Michal Hašek dnes na návrh HZS JmK na celém území Jihomoravského kraje vyhlásil období sucha. 

Toto opatření, které vychází z článku 3 nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

 Za místa zvýšeného požárního nebezpečí se považují:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

 

Za porušení zákazu hrozí u fyzických osob pokuty za přestupek podle zákona o požární ochraně i dalších předpisů (včetně zákona o přestupcích), u právnických a podnikajících fyzických osob pak také postih za správní delikt.

 

K návrhu na vyhlášení období sucha HZS JmK vedla následující fakta:

 

V únoru hasiči v kraji zasahovali u 167 požárů, z toho bylo 28 požárů v přírodním prostředí (lesy, tráva, meze) a 35 požárů odpadů (popelnice, kontejnery, odpad, skládky).

 

Od 1. do 18. března hasiči v kraji zasahovali u celkového počtu 248 požárů, z toho ve 160 případech se jednalo o požáry v přírodním prostředí (lesy, tráva, meze) a u 46 požárů odpadů (popelnice, kontejnery, odpad skládky). Přitom jen za poslední víkend (16. – 18.3.) hasiči likvidovali 78 požárů trávy, lesních a polních porostů. Do dnešního dne se počet požárů ještě výrazně zvýšil. Od 1. do 22. března (stav 22.3. k 16.00 hod.) hasiči v kraji celkem zasahovali u 337 požárů, z toho u 223 požárů trávy, lesních a polních porostů, a u 56 požárů odpadů (popelnice, kontejnery, odpad skládky).

Z uvedených údajů je zřejmé, že už těsně za polovinou měsíce března 2012 byl počet požárů podstatně vyšší než za celý měsíc únor 2012, a také v dalších dnech byl zaznamenán mnohonásobný nárůst požárů v přírodním prostředí s výrazným nebezpečím jejich rozšíření.

Počet požárů v přírodním prostředí ovlivňuje současná meteorologická situace s nedostatkem dešťových srážek, a kdy dle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu má být i následující období jako celek srážkově podprůměrné. Zároveň se po zimním období na většině území kraje nachází suchý travní a lesní porost a nastalo období zvýšené likvidace rostlinného odpadu pálením a nepovoleného vypalování porostů.

HZS Jihomoravského kraje věří, navrhované vyhlášení období sucha a jeho medializace bude mít pozitivní dopad na chování obyvatel našeho kraje a zmírní se tak dosud mimořádně nepříznivá statistika počtu požárů.

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje


Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.5.2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zvys_neb_poz.pdf zvys_neb_poz.pdf (41,17 KB 04.02.2009 09:41)  


Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30