main-bg.jpg

Kurzy pro celý svět

ViewBanner.png Nenadálá událost s únikem nebezpečné chemické látky se sice může stát na území jednoho státu, ale svým rozsahem a ohrožujícími účinky může přerůst do mezinárodního měřítka.

Je nutné sjednocovat metodiku postupu při řešení události s únikem chemické látky, pravidelně se vzdělávat a informovat o nových postupech, přístrojovém vybavení, metodikách. K tomuto účelu slouží kurzy pořádané pod hlavičkou mezinárodních institucí, organizací pro zákaz chemických zbraní OPCW a NATO, ve kterých lektoři Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen „Institut“) mají již svoji tradiční a nezastupitelnou roli.  

Školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky chemických zbraní tvoří již tradiční pilíř výcvikových akcí Institutu. K základním aktivitám Institutu patří spolupráce s mezinárodními institucemi Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a Severoatlantickou aliancí (NATO), v jejichž garanci jsou kurzy pořádány.

 

Mezinárodní výcvik ochrany proti chemickým zbraním ve vyšší pokročilé úrovni se v Institutu uskutečňuje každoročně již 11 let. Letos proběhl ve dnech 21. až 25. května 2012 pod hlavičkou OPCW a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), jakožto českého národního úřadu.

 

Zastoupeny byly tyto země: Alžírsko, Kamerun, Indie, Jordánsko, Madagaskar, Malajsie, Maroko, Namibie, Paraguay, Srbsko a Ukrajina. Dvanáctým účastníkem byl pozorovatel OPCW původem z Číny, který přijel na český kurz s cílem nejen kurz absolvovat, ale též pochopit jeho strukturu a organizační zázemí, jelikož český kurz je známý svou kvalitou a vyrovnaným poměrem teorie/praxe/zapojení účastníků do vlastního cvičení.

 

Teorie i praxe

Program kurzu sestává ze tří hlavních bloků: teoretických přednášek, praktických cvičení a závěrečného cvičení, ve kterém účastníci komplexně řeší mimořádnou událost s únikem bojové chemické látky.

 

Praktická cvičení probíhají dva dny a ve spolupráci s lektory se trénuje například použití ochranných protichemických oděvů, dále detekce chemické látky, odběr vzorků, dekontaminace a zásady pobytu v nebezpečné zóně. Zde je kladen důraz nejen na správné nacvičení jednotlivých činností, ale také na koordinaci týmů, určení komunikačních signálů a roli jednotlivých členů v týmech.

 

Zásadní důraz je kladen na skutečnost, aby každý jednotlivec pochopil princip komplexního řešení mimořádné události s únikem nebezpečné látky a správnou posloupnost činností od prvotní detekce nebezpečné látky až po závěrečnou dekontaminaci.

 

Program celého pokročilého kurzu byl koncipován takovým způsobem, aby účastníci při závěrečném výcviku byli schopni zvládnout mimořádnou událost s únikem bojové chemické látky.

 

Jak to na takovém kurzu probíhá, můžete vidět na:

http://www.youtube.com/watch?v=k-LPKPMA-HY&feature=context-cha

 

Další kurz, na kterém odborníci z Institutu každoročně spolupracují je Mezinárodní výcvik instruktorů, příslušníků záchranných sborů v oblasti CBRN (CBRN =chemické, biologické, radiologické a jaderné látky). Letos v červnu se ve výcvikovém středisku ve Vyškově uskutečnil již 3. Ročník.

 

Instruktoři Institutu ochrany obyvatelstva se podílejí na přípravě a realizaci tohoto kurzu, zajišťují přednášky v oblastech detekce, dekontaminace, ochranných protichemických oděvů a organizace a řízení zásahu na místě havárie nebezpečné látky. Prezentace jsou zajištěny nejen na teoretické bázi, ale účastníci též zhlídnou praktické ukázky. Výjezdová mobilní laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva s detekční technikou doplňuje výklad v oblasti detekce, účastníci se seznámí s komplexním systémem detekce a identifikace nebezpečných látek a s metodikou stanovení nebezpečných látek pomocí přenosných spektrofotometrů, infračervené a rentgen-fluorescenční spektrometrie. Velký zájem je každoročně o přenosné chemické laboratoře.

 

Závěrem

Institut byl v letošním roce oceněn delegátem OPCW plaketou za 15letou spolupráci, čímž se stal v rámci OPCW nejdéle spolupracující organizací.

 

Kurzy pořádané v Institutu jsou každoročně hodnoceny velmi pozitivně jak ze strany účastníků, tak pořádajících organizací. Hlavním přínosem pro Institut a celý Hasičský záchranný sbor ČR je skutečnost, že znalosti získané v České republice se prostřednictvím absolventů kurzů dále šíří do jejich domovských zemí, a tak v konečném důsledku přispívají ke zvýšení celosvětové chemické bezpečnosti. 

 

Podklady poskytla: pplk. Ing. Ladislava NAVRÁTILOVÁ, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

 

 

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30