main-bg.jpg

KRIZPORT – portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj

Portál krizového řízení, určený laické i odborné veřejnosti, pro zlepšení a zrychlení informovanosti veřejnosti i orgánů krizového řízení v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací, vytvořil a spustil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Hlavními důvody vzniku portálu s názvem KRIZPORT je na straně jedné stále neuspokojivý stav v oblasti vědomostí veřejnosti z oblasti ochrany obyvatelstva a přípravy na MU a na straně druhé současný vývoj v oblasti krizové legislativy. Novela zákona č. 240/2000 Sb. určuje jako hlavního zpracovatele krizového plánu kraje a krizových plánů obcí s rozšířenou působností hasičský záchranný sbor kraje. Tyto plány společně s Havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány, které rovněž zpracovává HZS kraje, tvoří rozhodující část plánovací dokumentace v oblasti připravenosti na mimořádné událostí (MU) a krizové situace (KS) na území kraje. HZS JMK považuje proto za potřebné mít k dispozici jednotné prostředí pro sdílení aktuálních verzí těchto plánů pro všechny rozhodující orgány krizového řízení na území kraje za účelem zrychlení a zlepšení dostupnosti potřebných informací v rámci rozhodovacího procesu při řešení MU a KS v kraji. Z těchto důvodů je portál rozdělen do dvou sekci – veřejné a neveřejné (přístup pod heslem).

 

Veřejná sekce obsahuje zejména potřebné informace pro občany z oblasti připravenosti a řešení mimořádných událostí – tj. zejména jak se na mimořádnou událost připravit, jak jí čelit a co dělat po jejím skončení. K tomu je v prvé řadě využit stávající informační projekt HZS JMK „Vaše cesty k bezpečí“ a dále jsou připojeny informace z webu HZS JMK a odkazy na jiné webové stránky, které tuto problematiku řeší. Uživatelé mají také možnost stáhnout si v elektronické podobě příručky, zabývající se touto oblastí.

Dále se ve veřejné sekci nachází rozcestník na další důležité webové portály, přinášející aktuální informace v dané situaci – např. z oblasti meteorologie, hydrologie, dopravy, energetiky, hygieny, apod.

Uživatel se také ve veřejné sekci dozví, jaké MU a KS mu v Jihomoravském kraji hrozí. Nechybí také konkrétní přehled možných zdrojů MU na území Jihomoravského kraje, rozdělených po jednotlivých obcích s rozšířenou působností (ORP). Tento přehled zahrnuje stacionární geograficky definovatelné zdroje ohrožení. Tímto přehledem HZS JMK pomáhá plnit povinnosti i starostům obcí, kteří jsou odpovědni za informování občanů a právnických osob na území správního obvodu své obce o možných ohroženích.

Na titulní straně portálu je také možné zveřejňovat podrobnosti o probíhajících MU a KS a aktuální informace pro veřejnost – výzvy, požadavky…

 

Neveřejná sekce obsahuje on-line aktuální podobu Havarijního plánu kraje, všech vnějších havarijních plánů na území kraje, poplachového plánu kraje a přehledy další havarijní dokumentace. V budoucnu budou vloženy i krizové plány, zpracované dle nové platné legislativy. To umožní, že veškerá plánovací dokumentace bude moci být aktualizována průběžně a bude k dispozici vždy v aktuální podobě na KRIZPORTu pro všechny uživatele. Výše uvedené plány spravuje HZS JMK a přístup ke čtení mají základní složky IZS a orgány krizového řízení v JMK až do úrovně starostů obcí na základě přihlašovacího jména a hesla.

Současně jsou v neveřejné části pro potřeby orgánů krizového řízení metodické postupy, vzory dalších dokumentů a plánů (např. Plán odezvy orgánu obce při vzniku mimořádné události) a jiné, tematicky zaměřené informace.

I neveřejná sekce má na titulní straně prostor pro aktuality, jak z oblasti aktualizace plánů a dalších dokumentů, tak i z oblasti informování o probíhající MU a KS, včetně možnosti zveřejňovat potřebné dokumenty a informace vydané Krajským úřadem JMK.

 

Přístup na portál je možný před web www.firebrno.cz a banner KRIZPORT na titulní straně, případně přímým přesměrováním z domény www.krizport.cz.

 

mjr. Mgr. Miroslav Menšík, vedoucí odd. krizového řízení HZS JMK

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31