main-bg.jpg

Krizové plánování

Krizové plánování je nástrojem krizového řízení, kdy orgány KŘ a jimi určené státní nebo veřejné instituce, vybrané právnické a podnikající fyzické osoby uskutečňují činnosti k realizaci cílů a úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za KS. 

Základním nástrojem je plánovací, informační a metodický dokument sloužící jako podklad pro rozhodovací, řídící a koordinační činnosti, tedy krizový plán.

Rozhodujícím dokumentem pro zabezpečení krizové připravenosti v JMK je Krizový plán Jihomoravského kraje (dále i „KP JMK“), který zpracovává HZS JMK v součinnosti s Krajským úřadem JMK a dalšími dotčenými subjekty. KP JMK se skládá ze základní, operativní a pomocné části a obsahuje zejména analýzu rizik a dopadů, které mohou způsobit krizové situace v JMK a dále postupy a opatření k řešení daných krizových situací. KP JMK je neveřejný dokument a je uložen v neveřejné sekci Portálu pro krizové řízení v JMK KRIZPORT. Za účelem zabezpečení krizové připravenosti správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále i „ORP“) jsou v JMK zpracovány krizové plány ORP (celkem 21 plánů). Zpracovatelem je rovněž HZS JMK, a to v součinnosti s příslušným úřadem ORP a dalšími dotčenými subjekty. Rovněž krizové plány ORP se skládají ze základní, operativní a pomocné části a obsahují postupy a opatření k řešení daných krizových situací. Opět jde o neveřejné dokumenty, uložené v KRIZPORTu.

Určené subjekty (právnické osoby), které plní úkoly z výše uvedených krizových plánů, jsou povinny zpracovat plán krizové připravenosti (dále i „PKP“). Tyto subjekty byly za účelem zpracování PKP osloveny ze strany toho orgánu krizového řízení, který jim úkol zadal a byla jim poskytnuta metodická pomoc ke zpracování PKP. PKP musí být zpracován v souladu s požadavky z.č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a NV č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst.8 a§ 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. K zajištění jednotné formální a obsahové struktury PKP zpracoval HZS JMK vzor tohoto plánu, který doporučil výše uvedeným subjektům využít ke snadnějšímu zpracování PKP.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 TOOB-16 (Kurzy)
22. 03. 2019, 00:08 - 23. 03. 2019, 18:00
23 24
25 26 27 28 29 30 31