main-bg.jpg

Kontrolní činnost

#.jpg Úkolem státního požárního dozoru (dále jen SPD) na úseku kontrolní činnosti je:

 • důsledná kontrola dodržování povinností, stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany,

 • ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků při požární kontrole,

 • kontrola plnění uložených opatření.

Požární kontroly jsou prováděny u právnických a podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u fyzických osob.

Povinnosti

 • právnických a podnikajících fyzických osob jsou vymezeny především v § 5, 6, 6a zákona o požární ochraně. Rozsah těchto povinností určuje skutečnost, zda kontrolovaný subjekt má své provozované činnosti správně začleněny dle míry požárního nebezpečí v souladu s § 4 zákona o požární ochraně,

 • fyzických osob jsou vymezeny především v §17 zákona o požární ochraně.

Sankce - pokuty

za neplnění povinností na úseku PO může být uložena:

 • právnické a podnikající fyzické osobě pokuta v souladu s § 76, 77 zákona o požární ochraně,

 • fyzické osobě v souladu s § 78, 79 zákona o požární ochraně.

Kontroly dělíme do tří kategorií:

Komplexní požární kontroly

 • těmito kontrolami se prověřuje celkový stav zabezpečení požární ochrany u kontrolovaného subjektu, provádí se fyzická kontrola na pracovištích a v objektech, které daný subjekt využívá pro svoje činnosti, zároveň je prováděna kontrola zpracované dokumentace požární ochrany,

 • komplexní požární kontroly musí být ohlášeny minimálně 7 dní předem.

Tématické požární kontroly

 • těmito kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany v oblasti, která je předem stanovena v programu kontroly, i v tomto případě je zpravidla prováděna fyzická kontrola pracovišť a dokumentace požární ochrany,

 • tématické kontroly není nutné předem oznamovat.

Kontrolní dohlídky

 • těmito kontrolami se prověřuje plnění povinností stanovených komplexní požární kontrolou nebo tématickou požární kontrolou.

Zápis o provedené kontrole

Z provedené kontroly musí být vždy sepsán zápis, ve kterém se uvedou výsledky kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená opatření musí být projednána se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.

Státní požární dozor

Kalendář akcí

< 2017 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 TOOB-16 (Kurzy)
10. 11. 2017, 00:08 - 11. 11. 2017, 18:00
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30