main-bg.jpg

O krizovém štábu HZS JmK

Krizový štáb Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále i „krizový štáb“)

 • pracovní orgán ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále i „ředitel HZS JmK“) pro řešení mimořádných událostí a krizových situací,
 • podpůrný orgán Krizového štábu Jihomoravského kraje (dále i „KŠ JmK“), respektive stálé pracovní skupiny (dále i „SPS KŠ JmK“), při strategické koordinaci záchranných a likvidačních prací hejtmanem JmK, a podpůrný orgán krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (dále i „KŠ ORP“).

Krizový štáb je předurčen pro přípravu a realizaci

 • opatření k řešení závažných mimořádných událostí, zpravidla přesahujících jeden správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • krizových opatření při vyhlášení krizového stavu pro území Jihomoravského kraje,
 • koordinace záchranných a likvidačních prací.

Krizový štáb HZS tvoří

 • předseda krizového štábu, jímž je ředitel HZS JmK,
 • vedoucí směny („VS“), jímž je vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení nebo koordinátor-metodik oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Krajského ředitelství HZS JmK,
 • odborná skupina pro analýzu situace a plánování („A“), jejíž vedoucím a členy jsou zpravidla příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Krajského ředitelství HZS JmK,
 • odborná skupina pro nasazení sil a prostředků („N“), jejíž vedoucím a členy jsou zpravidla příslušníci oddělení integrovaného záchranného systému a služeb Krajského ředitelství HZS JmK,
 • odborná skupina pro ochranu obyvatelstva („O“), jejíž vedoucím a členy jsou zpravidla příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Krajského ředitelství HZS JMK,
 • skupina podpory krizového štábu („P“), jejímiž členy jsou vybraní příslušníci a občanští zaměstnanci Krajského ředitelství HZS JmK.

V čele odborných skupin jsou vedoucí skupin, kteří řídí činnost členů zařazených ve skupině. Skupina podpory krizového štábu je přímo podřízena vedoucímu směny.

Nepřetržitost práce krizového štábu je zajištěna střídáním směn. Při aktivaci krizového štábu vykonávají příslušníci HZS JmK 24 hod. směny, občanští zaměstnanci HZS JMK 12 hod. směny a přizvaní zástupci jiných subjektů maximálně 12 hod. směny, pokud jejich statutární orgán nerozhodne jinak. Střídání směn je u příslušníků v 7.00 hod. a u občanských zaměstnanců v 7.00 a 19.00 hod. každý dne.

Trvalou podporu činnosti krizového štábu zajišťují vyčlenění pracovníci KOPIS a pracovní skupina ředitele Územního odboru HZS JmK, v jehož územní působnosti došlo k mimořádné události nebo krizové situaci.

Pracovní skupina ředitele územního odboru HZS Jihomoravského kraje (vyjma územního odboru Brno)

 • pracovní orgán ředitele územního odboru pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.
 • poskytuje součinnost krizovému štábu při řešení mimořádných událostí a krizových situacích.

Pracovní skupina ředitele územního odboru HZS JmK plní úkoly

 • ve prospěch činnosti krizového štábu, je-li aktivován,
 • rovnocenně ve prospěch všech krizových štábů obcí s rozšířenou působností v jeho územní působnosti, jsou-li krizové štáby obcí s rozšířenou působností aktivovány,
 • při velkých mimořádných událostech nebo krizových situacích k podpoře činnosti velitele zásahu, popř. štábu velitele zásahu, a to i v době, kdy není aktivován krizový štáb obce s rozšířenou působností.

Členové pracovní skupiny ředitele územního odboru HZS JmK

 • vedoucí pracoviště, metodik pracoviště a určení příslušníci pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru
 • vedoucí pracoviště integrovaného záchranného systému a služeb územního odboru.

Příslušníci HZS JmK stálé pracovní skupiny krizového štábu Jihomoravského kraje a stálých pracovních skupin krizových štábů obcí s rozšířenou působností

Do stálé pracovní skupiny krizového štábu Jihomoravského kraje jsou předurčeni

 • dva příslušníci Krajského ředitelství HZS JmK, zpravidla příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení nebo oddělení integrovaného záchranného systému a služeb.

Do stálých pracovních skupin krizových štábů obcí s rozšířenou působností jsou předurčeni

 • příslušníci oddělení prevence krajského ředitelství pro obce s rozšířenou působností v rámci územního odboru Brno,
 • příslušníci pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru pro obce s rozšířenou působností v rámci daného územního odboru HZS JmK mimo územního odboru Brno.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29