main-bg.jpg

Jihomoravští hasiči dokončili specializovaný tříletý výcvik

TL (19) V dubnu letošního roku nacvičovali hasiči společně se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje eliminaci nebezpečí destrukce tlakové lahve při požáru jejím prostřelením. Odborná příprava navazovala na předchozí výcviky z let 2015 a 2016 uskutečněné ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá a v areálu firmy Linde Gas a.s. v Brně.

Požáry tlakových lahví vždy představují pro zasahující složky IZS velké riziko. Průběh destrukce a následný výbuch vzniklé plynovzdušné směsi extrémně ohrožuje zejména zasahující hasiče. Následky mohou být velmi tragické, případné materiální a finanční škody značně vysoké.

Vybraná skupina příslušníků – lektorů ohňových trenažérů HZS Jihomoravského kraje v posledních třech letech realizovala speciální odbornou přípravu složek IZS, při které se výše uvedené riziko eliminuje prostřelením tlakové lahve odstřelovačem Policie ČR. Zvolená metoda umožňuje minimalizovat riziko pro zasahující a výrazně zkrátit dobu nutnou k likvidaci události, případně k zajištění bezpečného stavu.

V roce 2015 bylo provedeno ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá srovnání řízené a neřízené destrukce tlakových lahví s kyslíkem, acetylenem, propanem a vodíkem. Vyzkoušeno bylo i prostřelení svazku tlakových lahví s acetylenem. Výsledky jednoznačně potvrdily dosavadní poznatky HZS Plzeňského kraje a HZS hl.města Prahy, zejména zásadní snížení rizika pro zasahující hasiče. Prostřelením tlakové lahve dochází k okamžitému úniku plynu a snížení tlaku v lahvi. Po výronu plynu nebo jeho vyhoření, nehrozí již pro zasahující hasiče nebezpečí fyzikálního výbuchu. Velmi zajímavé bylo také samotné srovnání neřízené destrukce z krytů, které byly rozmístěny ve vzdálenostech od 50 do 150m. Devadesátka vybraných pozorovatelů tak poprvé viděla následky destrukce tlakové lahve vlivem požáru z bezprostřední blízkosti.

V roce 2016 se uskutečnilo několik výcviků s cílem nastavit pravidla pro zásah složek IZS v této oblasti. Byl kladen důraz na stanovení společného postupu, komunikaci velitelů, označení tlakových lahví a vytyčení bezpečnostního perimetru. Ve spolupráci s firmou GINA software s.r.o. se upravila verze systému ve výjezdových tabletech tak, aby bylo možné označovat tlakové lahve pro návodčí odstřelovačů přímo ve fotografiích pořízených na místě zásahu a ihned je zobrazit na dalších zařízeních.

V dubnu letošního roku se konala dvoudenní odborná příprava věnovaná teorii, včetně značení tlakových lahví, na kterou navazovala praktická část s prohlídkou všech typů tlakových lahví ve firmě Linde Gas a.s. Dále si pak příslušníci vyzkoušeli hašení tlakové lahve s acetylenem a s vodíkem. Druhý den byl věnován nácviku spolupráce s odstřelovači Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje na střelnici v Bzenci. Při praktické střelbě měli příslušníci HZS možnost vyzkoušet si roli velitele zásahu a návodčího odstřelovače.

V současné době je v Jihomoravském kraji proškoleno pro tento typ zásahu celkem 40 příslušníků převážně z řad velitelů čet, velitelů družstev a příslušníků zařazovaných do služeb řídících důstojníků. Velké poděkování patří příslušníkům HZS Plzeňského kraje a HZS hl.města Prahy, bez kterých by se podobná odborná příprava nemohla uskutečnit.

mjr. Bc. Tomáš Richter, MSc. - HZS Jihomoravského kraje

Další subjekty, které se podílely na odborné přípravě v letech 2015 -2017 a kterým patří také poděkování za vynikající spolupráci:

HZS Plzeňského kraje

HZS hl. m. Prahy

Technický ústav požární ochrany Praha

Zásahová jednotka KŘP JmK

Útvar rychlého nasazení Policie ČR

74. lehký motorizovaný prapor Bučovice AČR

Chemické vojsko Liberec AČR

Linde Gas a.s.

Flaga, Český plyn a.s.

Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Univerzita Obrany Brno, FVT - Katedra zbraní a munice

Masarykova univerzita Brno, Katedra fyziky a chemie

Robodrone Industries s.r.o.

Gina Software s.r.o.

HZS Elektrárna Dukovany

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30