main-bg.jpg

Jak posílat chemikálie

#     V poslední době se množí zásahy výjezdové skupiny ŠS Tišnov v třídírnách poštovních zásilek České pošty s.p.  Je to způsobeno porušováním poštovních podmínek odesílateli a vlivem špatného balení zásilek. Souhrou těchto faktorů dochází k porušení obalu zasílané chemické látky, čimž dojde ke kontaminaci pracovníků třídírny a okolního prostředí. Vzniklou situaci pak musí řešit HZS JmK.  Aby došlo k předcházení těchto situací, jsou v tomto článku uvedeny rady jak přepravovat (zasílat) chemické látky a přípravky.

Jak zasílat chemické látky a přípravky ?

1) Poštou

  Poštou je zasílání chemických látek a přípravků vykazující nebezpečné vlastnosti  ZAKÁZÁNO !

Nebezpečné vlastnosti :

           Výbušné                     Oxidující                      Hořlavé                      Toxické    Značka pro výbušnost               Oxidující               Hořlavý               Toxický

                Zdraví škodlivé                Žíravé                     Dráždivé              Nebezpečné pro ŽP                    Dráždivý               Žíravý              Dráždivý               Nebezpečný pro životní prostředí

 

                                 Radioaktivní                                                       Nakažlivé                                                        Radioaktivní                                  Biohazard 

  Senzibilující

  Karcinogenní

  Mutagenní

Toxické pro reprodukci


Další informace viz níže : 

       vynatek pravidel+zakon.pdf vynatek pravidel+zakon.pdf
       baleni_baliku.pdf pravidla baleni_baliku.pdf

        nebo stránky České pošty s.p.

  Odesílatel, který záměrně zamlčí přepravní společnosti nebezpečný obsah zásilky se dopouští porušení ustanovení obchodního zákoníku a při náhodném porušení zásilky a úniku látky je plně zodpovědný za škodu, kterou takto způsobí. Poté záleží na tom, zda dojde "pouze" k úniku látky a ke škodě na majetku nebo k ohrožení zdraví a života osob. Při vyšetření události je tento čin klasifikován vyšetřovatelem podle platného trestního řádu. Sankce v případě přestupkového řízení může být stanovena správním orgánem až do výše 20.000,-  Kč.

2) Kurýrní službou  

    Přeprava chemických látek a přípravků vykazujících nebezpečné vlastnosti, podléhá mezinárodní normě pro přepravu po silnici ADR.   

    Chemické látky či přípravky vykazující nebezpečné vlastnosti lze zasílat některými kurýrními službami, které splňují požadavky normy ADR.

   Jak poslat chemickou látku či přípravek s kurýrní službou ?

    Vzhledem k tomu, že existuje velké množství chemických látek a přípravků, které se liší svými vlastnostmi, nedá se napsat univerzální postup, jak jednotlivé látky posílat. Nicméně níže je uvedeno jak postupovat.

1) Obstarat si od dodavatele Bezpečnostní list chemické látky či přípravku

2) V Bezpečnostním listu je uveden UN kód a obalová skupina. Od těchto dvou základních informací se odvíjí všechny další požadavky na balení a přepravu zásilky.

3) Kontaktuje se přepravní firma, která poskytne další informace o způsobu balení a transportu zásilky. Přepravní firma vždy potřebuje k zasílání chemické látky či přípravku Bezpečnostní list. 

 

 Zásahy v třídírně poštovních zásilek České pošty s.p. v Brně  :

10.2.2008 - Kyselina chlorovodíková 

18.12.2007 - Akrylátová pryskyřice

22.11.2007 - Formaldehyd

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31