main-bg.jpg

Jak fungují chemické laboratoře HZS ČR

ViewBanner.png V těchto dnech probíhá činnost chemických laboratoří HZS ČR, která má za úkol analýzu vzorků na přítomnost metanolu. Tato činnost je vykonávána na základě požadavku Policie ČR.

V současné době se veškeré chemické analýzy dělají ve stacionárních (kamenných) laboratořích na vzorcích, které byly dodány Policií ČR. Během krátké chvíle je jasné, zda zkoumaný vzorek obsahuje metanol. Tyto výsledky jsou pak postoupeny Policii ČR k dalšímu využití.

V souvislosti s převedením civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra začal náš sbor od roku 2001 plnit úkoly ochrany obyvatelstva. HZS ČR mimo jiné převzal pět chemických laboratoří, které plní úkoly nejen stacionárních laboratoří, ale rovněž úkoly výjezdových skupin s rozšířenou detekcí. Jsou to Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, který je součástí MV-GŘ HZS ČR, chemická laboratoř Kamenice (HZS Středočeského kraje), chemická laboratoř Třemošná (HZS Plzeňského kraje), chemická laboratoř Tišnov (HZS Jihomoravského kraje) a chemická laboratoř Frenštát pod Radhoštěm (HZS Moravskoslezského kraje), které mají teritoriálně rozděleno celé území ČR. Kromě účinné územní působnosti získal HZS ČR významný lidský a přístrojový potenciál, který se zúročuje zejména radiačním a chemickým průzkumem při řešení událostí s výskytem nebezpečných látek.

Na rozdíl od většiny evropských zemí disponují chemické laboratoře stacionární laboratoří, což nemá v evropském měřítku obdoby; dokázat si odebrané vzorky analyzovat ve vlastní laboratoři nebo potvrdit analýzy provedené v terénních podmínkách přenosnými přístroji není ani v Evropě obvyklé.

Chemická služba je dynamicky se rozvíjející službou HZS ČR. Díky investicím v posledních letech, změnách ve vzdělávacím systému a pravidelném odborném výcviku, ale také zodpovědným úsilím příslušníků HZS ČR se podařilo povýšit profesionální úroveň sboru v oblasti problematiky nebezpečných látek na úroveň nejvyspělejších států Evropy a podílet se tak na výrazném zlepšení zajištění chemické a radiační bezpečnosti ČR.

Nejvýznamnější krok posledního desetiletí byl realizován v souvislosti s předsednictvím ČR Evropské unii, kdy se uskutečnil nákup prostředků chemického a radiačního průzkumu, což znamenalo plošné pokrytí ČR zásahovými a osobními dozimetry a vybavení opěrných jednotek pro likvidaci havárií nebezpečných látek a výjezdových jednotek s rozšířenou detekcí nejmodernějšími přenosnými detekčními přístroji a analyzátory nebezpečných chemických látek.

Do chemické služby a do vybavení chemických laboratoří byly investovány nemalé finanční prostředky, díky kterým se výrazně zvýšila profesionalita HZS ČR v této oblasti a my jsme schopni řešit i události v tak velké rozsahu, jakých jsme svědkem nyní.

HZS krajů provádějí cvičení s tematikou nebezpečných látek na úrovni krajů pravidelně jednou ročně, se stejnou frekvencí se uskutečňují cvičení na národní úrovni. Detekční nebo dekontaminační odřady se účastní cvičení s mezinárodní účastí, kde lze porovnávat vybavení a úroveň výcviku. Z mezinárodních cvičení lze jmenovat cvičení NATO v Belgii (2004), Bohemian Guard v Polsku (2005, ČR, Polsko, USA), Euratech 2005 a VAR 2008 (EU) ve Francii nebo Slovakia 2010 na Slovensku. V loňském roce se zúčastnila cvičení EU CARPATEX v Polsku výjezdová skupina chemické laboratoře Kamenice a HZS hl. m. Prahy. Z domácích cvičení se těší největšímu mediálnímu zájmu pravidelná cvičení ZÓNA s tematikou radiační havárie na jaderné elektrárně Temelín nebo Dukovany. HZS ČR má kromě záchranných a likvidačních prací v zóně havarijního plánování úkoly související s dekontaminací osob a techniky a výjezdové skupiny chemických laboratoří jsou součástí radiační monitorovací sítě, která pracuje ve prospěch Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V loňském roce byla pro Výbor pro civilní a nouzové plánování a Bezpečnostní radu státu zpracována zpráva o zajištění chemické, radiační a biologické bezpečnosti ČR. HZS ČR v ní demonstroval zásadní posun v kvalitě vybavení a výcviku za posledních 10 let.

 

Podklady poskytl:  pplk. Ing. Jiří MATĚJKA, MV-generální ředitelství HZS ČR

 

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR

Články s metylalkoholem

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30