main-bg.jpg

Informační systém ARGIS

ARGIS je Informační systém (IS) plánování civilních zdrojů, který provozuje Správa státních hmotných rezerv (SSHR) jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů.

Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů s rozšířenou působností (ORP), přes úroveň krajských úřadů až po ministerstva a ostatní ústřední správní úřady při plnění povinností uložených :

  • zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
  • zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), a
  • vyhláškou č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

Dnem 4. června 2001 byl zahájen provoz centrální internetové verze IS ARGIS. Uživatelé všech úrovní k systému přistupují pomocí zabezpečené komunikace v prostředí Internetu.

Jedním z uživatelů IS ARGIS je i HZS JMK. V rámci kraje vytipovává vhodné subjekty, které by mohly poskytnout nezbytnou dodávku vhodnou k řešení různých druhů krizových situací.

Nezbytná dodávka je dodávka výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. V IS ARGIS je pro snadný výběr vhodné firmy sekce „Rejstřík ekonomických subjektů", kde je seznam všech podnikajících firem, které by mohly nějakou dodávku poskytnout.

Dodavatelem nezbytné dodávky (DND) je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí podnikající na území České republiky, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky.

Podniku, který byl vybrán na poskytnutí nezbytné dodávky, se zašle oslovovací dopis v písemné nebo elektronické podobě. V rámci tohoto oslovení je firmě přiděleno uživatelské jméno a heslo, pod kterým se mohou přihlásit do IS AGRIS. Veškeré údaje o svém podniku mohou tedy vkládat do IS ARGIS sami nebo prostřednictvím pracovníka HZS JMK.

Všechny informace, které IS ARGIS obsahuje, slouží především starostům obcí a hejtmanovi k řešení krizových situací. Ti si mohou v případě potřeby vybrat ze seznamu vhodný subjekt na poskytnutí nezbytné dodávky.

 

Inf_system_ARGIS.pdf Inf_system_ARGIS.pdf (167,28 KB)

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30