main-bg.jpg

O projektu

Program "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva"

Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech na prvním i druhém stupni ZŠ a vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních a dobrovolných sborů. Každý věk má svoje specifické nároky. Proto má výuka dětí svoji určenou formu ve věkové skupině od 7mi do 10ti let a trochu odlišnou pro žáky ve věku od 11ti do 14ti let.

Na prvním stupni se žáci naučí, jak vypadá hasič, jakou má výstroj, výzbroj a že musí jeho pokyny poslouchat. Učí se také respektu z ohně a zásady, že oheň dětem do rukou nepatří. I druháci jsou schopni naučit se bez problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotní záchranné služby. Po čtyřech letech se informace, které žáci získávají ve druhých třídách znovu "opráší" a rozšíří o základy zdravovědy, pravidla evakuace z místa bydliště a zásady ochrany při úniku nebezpečných látek. Na závěr výuky, která dětem poradí, jak předcházet a také jak řešit nejčastější mimořádné události, navštíví a prohlédnou si požární stanici.

Ambicí programu je prostřednictvím dětí předávat informaci i jejich rodičům. Proto dostává každé jednotlivé dítě informační tiskoviny určené jak jemu, tak jeho rodičům…

Historie programu

Program vznikl v Bruntále v roce 1996 a do současnosti je realizován s občanským sdružením CITADELA. Jeho autory jsou příslušníci HZS Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál Bohdan a Štěpán Mikulkovi. Počátečním impulsem pro vznik celého programu se stala jejich stáž v Kanadě. Kanada se řadí ke státům, které "školení" požární prevence s úspěchem aplikují již řadu let a kde je praxí ověřena všeobecně známá skutečnost, že investice do této oblasti požární prevence mají pro svou efektivitu mnohonásobnou návratnost. Více informací o kmenovém projektu na www.hasik.cz.

Hasík u HZS Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje se k tomuto programu připojil v roce 2007, kdy byla vypracována Koncepce_preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Tato koncepce obsahuje podrobný plán výchovy mládeže, kontakty, podrobné přehledy jednotlivých lekcí či tématických celků a další důležité údaje.

Do konce roku 2011 bylo vyškoleno již 110 instruktorů, kteří zahájili výuku na 99 základních školách v celém Jihomoravském kraji. Výsledkem programově vedené výuky je téměř 5 500 dětí, které se seznámily s životně důležitými informacemi. Vzhledem k tomu, že ve většině tříd se chtěli tyto informace dozvědět také učitelé, počítáme mezi proškolené osoby také přes 100 pedagogů.

Celá koncepce preventivně výchovné činnosti HZS Jihomoravského kraje je opřena především o soustavnost výuky a postupné začlenění dalších základních a do budoucna i středních škol z celého regionu. 

I v letošním roce proto proběhne další výcviky nových instruktorů. Kurz bude realizován v termínech 18. - 20. října a 23. - 24. listopadu 2013.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30