main-bg.jpg

Hasiči se starají o vaše bezpečné nákupy

ViewBanner.png Jednou z velmi důležitých činností hasičů na úseku požární prevence je výkon státního požárního dozoru. Co si pod tímto pojmem můžeme představit? Jaké konkrétní činnosti se pod tímto termínem skrývají?  

Cílem jednotlivých oblastí činností je zajištění odpovídající míry požární bezpečnosti občanů. Naším prvořadým úkolem je totiž kromě záchrany života, zdraví a majetku občanů - pokud již k požáru dojde, také zabezpečit opatření, která vedou k tomu, aby k požárům pokud možno vůbec nedocházelo. Jednou ze základních cest, jak toho docílit, je právě prostřednictvím činnosti státního požárního dozoru.

 

Způsob dosahování tohoto cíle se u jednotlivých oblastní činností liší. Např. při posuzování stavební dokumentace se jedná o dohled nad správným vyprojektováním stavby tak, aby splňovala stanovená kritéria na požární bezpečnost. U kontrolní činnosti se jedná o průběžný dohled státu nad dodržováním povinností např. právě při provozování obchodních center.

 

Pokud tedy pojedete s rodinou nakupovat do nákupního centra, pak si můžete být jisti, že hasiči byli u toho, když se toto nákupní centrum projektovalo, a dbali na to, aby vás v případě požáru co nejlépe ochránili. Každý drobný detail je předem velmi dobře promyšlen a propracován. Nad vašimi hlavami naleznete detektory požáru, hasicí zařízení a odvody tepla a kouře. Tím je zajištěna okamžitá detekce požáru, předání informace o požáru hasičům, následně se začne automaticky požár hasit a otevřou se odvětrávače kouře. Správně vyprojektované a označené únikové cesty vám zajistí možnost rychle opustit objekt a dostat se do bezpečí.

 

To, že vše funguje tak, jak má, ověřují následně hasiči pravidelnými kontrolami. Pokud by objekt nesplňoval bezpečnostní pravidla, snaží se pomoct při odstranění závady hned na místě. V krajním případě mohou hasiči nechat objekt zavřít.

Jen pro představu. V loňském roce bylo po stránce požární bezpečnosti posouzeno 80.000 objektů. To je o 20.000 víc, než tomu bylo v roce 2003. Přitom jen v Jihomoravském kraji příslušníci HZS JmK na úseku stavební prevence loni posoudili a vydali stanoviska k téměř 11 300 předložených projektů na výstavbu nových objektů, jejich změn a rekonstrukcí. Dále se fyzicky se zúčastnili téměř 3900 místních šetření v rámci kolaudačního řízení. Naše činnost začíná u rodinných domů se zastavěnou plochou nad 150 m2, přes bytové a polyfunkční domy, provozovny pro podnikatelskou činnost a služby, po velké výrobně skladovací areály a obchodně společenská centra např. typu Vaňkova, Olympie apod. Návrh takových objektů již vyžaduje vysokou odbornost a specializaci v oboru požární bezpečnosti staveb včetně požárně bezpečnostních zařízení jako elektrické požární signalizace (EPS), stabilního hasícího zařízení (SHZ), samočinného odvětrávacího zařízení (SOZ) a další.

Tomuto rostoucímu trendu bohužel neodpovídají početní stavy příslušníků HZS ČR, kde se naopak počty pracovníků prevence stále snižují. V tuto chvíli je jejich méně než 600 a pokud dojde k dalšímu snižování rozpočtu HZS ČR, dotkne se snižování i těchto odborníků (nutno ještě upozornit na to, že posuzování stavební dokumentace a příprava pro kolaudace není zdaleka jedinou činností, kterou příslušníci státního požárního dozoru vykonávají. A my vám je v následujících dílech našeho seriálu budeme postupně představovat).

Tato opatření nutně povedou ke snížení úrovně stavební prevence, protože již nebude možné posuzovat všechny objekty, natož je pak v pravidelných intervalech kontrolovat. To bude znamenat snížení bezpečí občanů, pokud do takovéhoto objektu zavítají.

Více o této důležité práci hasičů najdete na:

http://www.firebrno.cz/prevence

http://www.firebrno.cz/stavebni-prevence

 

 

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

Související rady - Vaše cesty k bezpečí

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31