main-bg.jpg

Hasiči nacvičovali v simulačním centru spolupráci s krizovým štábem města Slavkov u Brna

IMG_0795 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje systematicky spolupracuje s Centrem Simulačních a Trenažérových Technologií (CSTT) Armády ČR od roku 2013, a to zejména při výcviku štábů velitele zásahu. Nabyté zkušenosti z výcviků i reálných událostí jsme se rozhodli ověřit při zapojení krizového štábu obce s rozšířenou působností (ORP).

Z tohoto důvodu jsme se koncem listopadu v CSTT sešli na společném výcviku se starostou města Slavkov u Brna panem Bc. Michalem Boudným a se členy krizového štábu ORP Slavkov u Brna. Námětem výcviku byla spolupráce HZS JmK a ORP Slavkov u Brna při řešení následků přívalové povodně.

Jednotky požární ochrany (JPO) řídil velitel zásahu a jeho pomocník, posléze si velitel zásahu zřídil štáb velitele zásahu. Situace se v rámci scénáře simulace vyvíjela nepříznivě, byla nutná evakuace obyvatel z několika ulic a z domova s pečovatelskou službou, hladina řeky Litavy vystoupala nad 2. Stupeň povodňové aktivity (SPA). Z těchto důvodů velitel zásahu požádal starostu ORP Slavkov u Brna o koordinaci záchranných a likvidačních prací. Starosta města si svolal krizový štáb a začal řešit problémy generované touto mimořádnou událostí.

Tento typ praktického výcviku v CSTT, se zapojením krizového štábu ORP, jsme si vyzkoušeli poprvé. Přesto jej všichni aktivní účastníci hodnotili velmi pozitivně. Scénář obsahoval reálné problémy, využívali jsme mapové podklady, hledali jsme skutečná a funkční řešení, nacvičovali jsme vzájemnou komunikaci. Hlavní výhodou simulace různých scénářů mimořádných událostí je možnost ji kdykoli zastavit, získáváme tak prostor prodiskutovat aktuálně řešené problémy, upřesnit některé postupy
a kompetence, případně vyhodnotit více návrhů řešení nebo celý již procvičený úsek zopakovat.

Organizaci výcviku a přípravu scénáře simulace zajistili příslušníci z krajského ředitelství HZS JmK z oddělení IZS a řízení JPO společně s vedením ÚO Vyškov. Figuranty, kteří vystupovali v průběhu výcviku v různých rolích (např. zástupce tisku, nespokojeného občana, policistů apod.), věrně imitovali příslušníci z krajského ředitelství a ÚO Brno-venkov. Velitele zásahu, jeho pomocníka a štáb velitele zásahu obsadili příslušníci z ÚO Vyškov. Na místě cvičili také příslušníci Krajského operačního a informačního střediska HZS JmK s mobilním operačním pracovištěm. Srdce simulátoru programovali a ovládali odborní příslušníci a zaměstnanci Armády ČR.

Chtěl bych poděkovat zástupcům CSTT AČR za dlouhodobou vstřícnost a výbornou spolupráci při výcviku. Starosta města Slavkov u Brna a členové krizového štábu se zhostili svých povinností výborným způsobem a především jejich zásluhou měl výcvik dynamický průběh a podařilo se splnit cíle společného výcviku. Zaslouží si poděkování také za ochotu vyzkoušet nový způsob přípravy na mimořádné události s aktivním zapojením nad rámec svých povinností. Pro příslušníky HZS JmK ÚO Vyškov to byla výborná možnost nacvičit koordinaci a komunikaci s ORP Slavkov u Brna při řešení rozsáhlé mimořádné události.

plk. Ing. Václav Kovář – ředitel ÚO Vyškov HZS Jihomoravského kraje

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30