main-bg.jpg

Hasiči mají špičkové střelmistry

ViewBanner.png Rozrušení nahromaděných ledových ker, rozsáhlých polomů, vytváření prostupů ve zřícených konstrukcích, ucpaná říční koryta a další práce, které nejdou provádět jiným rychlejším způsobem například kvůli nepřístupnosti terénu. To je prostor pro skupinu střelmistrů Hasičského záchranného sboru České republiky.  

Skupina trhacích prací HZS ČR je složená z deseti příslušníků HZS ČR - střelmistrů. Všichni vlastní oprávnění střelmistra vydaného podle vyhlášky o používání výbušnin a jsou určeni k zásahu na celém území ČR. Vedením skupiny je na základě dlouholetých zkušeností pověřen plk. Ing. Martin Červenka, DiS., ředitel územního odboru Hodonín HZS Jihomoravského kraje. Skupinu tvoří střelmistři z HZS Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně.

Své „umění“ střelmistři prokázali například během neděle a pondělí 26. a 27. února 2012 při odstřelu nahromaděných ledových ker na řece Svratce u Březiny na Tišnovsku.

Nahromaděné kry pomocí trhaviny na začátku tohoto týdne úspěšně likvidovali také na řece Jizeře v Libereckém kraji. V tomto kraji střelmistři ze skupiny trhacích prací HZS ČR zasahovali i při povodních v srpnu 2010. Tehdy se skupina střelmistrů postarala o odstřel naplaveniny, která se opírala o stavidla na přehradě Harta. Ve stejném roce střelmistři zasahovali při odstřelu hráze rybníka v Kvasicích na Kroměřížsku v rámci protipovodňových opatření. Sousedním Rakouským hasičům střelmistři svou profesionalitu předvedli na společném cvičení v září 2011, kdy na vodním díle Nové Mlýny odstřelovali kmeny stromů z vodní hladiny.

 

 

Vznik skupiny

 

HZS ČR má koordinační roli v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Tato koordinace spočívá mimo jiné v hledání zdrojů pro konkrétní záchranné a likvidační práce, včetně stanovení subjektů, které specifické činnosti zajistí. HZS ČR se soustředil na nalezení takového subjektu v rámci IZS, který by byl schopen provést v souvislosti se zásahem IZS trhací práce s důrazem na širokou škálu činností, které je třeba provést pro úspěšné provedení zásahu při různých mimořádných událostech. Potřeba takového subjektu se ukázala zejména na základě zkušeností z povodní, ze zásahů při lesních požárech a v souvislosti s novými technickými poznatky v oblasti hasebních postupů. Ukázalo se, že takový subjekt v České republice neexistuje. S ohledem na tyto skutečnosti vznikla v rámci HZS ČR vysoce specializovaná skupina střelmistrů tvořící opěrný bod pro trhací práce. Skupina byla oficiálně jmenována v listopadu 2010 generálním ředitelem HZS ČR. Historicky prvním zásahem ale byl již 5. dubna 2007 odstřel části střechy a konstrukce požárem silně poškozené, napůl zřícené, ale stále prohořívající budovy skladu briket v Újezdu u Brna. Tehdy tři střelmistři z HZS Jihomoravského a Olomouckého kraje pod vedením Ing. Martina Červenky do čtyř nosných betonových sloupů objektu navrtali 28 děr, do nichž umístili 2,88 kilogramu průmyslové trhaviny danubit. Odstřel byl úspěšný a zbytky střechy a pláště objektu dopadly přesně na určené místo.

 

 

Rozdíl mezi střelmistrem a pyrotechnikem

 

Rozdíl v těchto oprávněních je skutečně velký a je definován v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Pro názornost uvádíme příklady činností pro obě oprávnění.

 

Úkolem střelmistra je provádět bezpečným způsobem odstřely různých objektů jako jsou pařezy, velké balvany, betonové, železobetonové a zděné konstrukce, rozrušování zmrzlé horniny nebo surovin odstřelem, příprava a provádění trhacích prací ve stavebních jámách a rýhách pro základové konstrukce, v prokopávkách pro silniční, železniční a obdobné zářezy a pro inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, plynovody, kabely apod.), při těžbě v lomech, při ražení tunelů, podzemních chodeb a jiné.

 

Oproti tomu oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika opravňuje fyzickou osobu k ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby.

 

Provádění trhacích prací vyžaduje velkou odbornost a pravidelný výcvik. Naposledy bylo možné vidět činnost našich střelmistrů na vodní nádrži Nové Mlýny, kde byl v rámci odborné přípravy prováděn odstřel vzrostlých stromů vyčnívajících z vodní hladiny. Tyto stromy tvořily velmi nebezpečnou překážku, zejména pokud výškou nedosahovaly viditelně až nad hladinu.

 

Střelmistři HZS ČR patří ke skutečné špičce v rámci bezpečnostních sborů České republiky a věříme, že jejich práce bude velkým přínosem při zdolávání mimořádných událostí.

 

 

kpt. Ing. Ivana Svitáková, tisková mluvčí MV- generální ředitelství HZS ČR

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

Související rady - Vaše cesty k bezpečí

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30