main-bg.jpg

Povinně zveřejňované informace

V této sekci naleznete všechny povinně zveřejňované informace o Hasičském záchranném sboru Jihomoravského kraje - podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb. Dále zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění .

1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

  • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2. ZPŮSOB ZALOŽENÍ

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ

  • ČNB pobočka Brno, Č.ú.: 10039881/0710

6. IČO

  • IČ: 70884099

7. DIČ

  • DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

8. ROZPOČTY ORGANIZACE ZA POSLEDNÍ DVA ROKY

Rozpočty jsou uvedeny ve Zprávách o stavu PO - viz bod 16.

9. JAK A KDE ZÍSKAT INFORMACE

O příslušné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. lze požádat na kontaktním místě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství
Zubatého 1
614 00 Brno
Telefon:
950 630 110 (sekretariát)
950 630 172 (podatelna)
950 630 XXX (provolba)
Fax: 950 630 207 (sekretariát)
E-mail: podatelna@firebrno_cz (Detailní článek o elektronické podatelně)

Kontaktními místy jsou též sídla územních odborů HZS Jihomoravského kraje - adresy viz bod 4.
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - viz bod 11.
Informace o HZS Jihomoravského kraje lze dále získat na internetové adrese http://www.firebrno.cz

10. JAK A KDE PODAT ŽÁDOST / STÍŽNOST / NÁVRH / PODNĚT

 

Písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze zaslat poštou na adresu Krajského ředitelství HZS Jihomoravského kraje či na adresu sídla územních odborů HZS kraje - adresy viz bod 4.
Písemnosti lze podat i osobně na podatelnách v sídlech Krajského ředitelství a územních odborů HZS kraje.
Projektovou dokumentaci ke stavbám na území okresů Brno-město, Brno-venkov lze též podat osobně či poštou na adrese:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství, odbor prevence
Štefánikova 32
602 00 Brno

 

Projektovou dokumentaci ke stavbám na území ostatních okresů HZS Jihomoravského kraje lze podat na podatelny v sídlech územních odborů HZS kraje.
Postup při projednávání a vyřizování peticí se řídí zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Lhůta pro vyřízení činí 30 dní od doručení petice HZS Jihomoravského kraje.
Postup při projednávání stížností se řídí § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Lhůta pro vyřízení činí 60 dní od doručení stížnosti HZS Jihomoravského kraje.
Podání ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vyřizují způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb.
Jiné žádosti či oznámení fyzických nebo právnických osob jsou vyřizovány zpravidla do 30 dnů od jejich doručení HZS Jihomoravského kraje.
Tam, kde to právní předpisy připouštějí, mohou být lhůty k vyřízení výjimečně prodlouženy, avšak pouze z důvodu, že v průběhu lhůty nelze zajistit podklady potřebné pro vyřízení podání. Prodloužení lhůty spolu s uvedením důvodů musí být podateli písemně oznámeno.
Podání, k jehož vyřízení není HZS Jihomoravského kraje věcně či místně příslušný, se bezodkladně postupuje k vyřízení příslušnému orgánu veřejné správy či osobě. O postoupení podání je HZS Jihomoravského kraje povinen podatele vyrozumět.

11. JAK A KDE PODAT ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

12. FORMULÁŘE - JAK A KDE JE ZÍSKAT

13. ŽIVOTNÍ SITUACE

14. DŮLEŽITÉ PŘEDPISY

15. SAZEBNÍK ÚHRAD (CENÍK ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE)

16. VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA POSLEDNÍ 2 ROKY

17. SEZNAM VŠECH NAVAZUJÍCÍCH ORGANIZACÍ

18. PŘEHLED VYŽÁDANÝCH INFORMACÍ

HZS Jihomoravského kraje je podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinen zveřejnit podstatný obsah informací poskytnutých na žádost.

 

 

INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 187/2006 Sb.

jsou zveřejněny na úřední desce HZS Jihomoravského kraje

Úřední hodiny

Elektronická adresa podatelny: podatelna@firebrno_cz

Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě.

 

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 TOOB-16 (Kurzy)
8. 11. 2019, 00:08 - 19. 11. 2019, 15:00
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30