main-bg.jpg

Dotace na techniku a stavby pro jednotky SDH obcí v roce 2016 a 2017

Další podrobnosti k dotačním programům a materiály naleznete v přiloženém souboru:

Prezentace_dotace_JMK_2017_2020.ppsx Prezentace_dotace_JMK_2017_2020.ppsx (1,91 MB)

Rekonstrukce_CAS32.zip Informace k dotacím na rekonstrukci velkokapacitních CAS 32 (23,59 MB)

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR vyhlásilo účelové investiční dotace pro rok 2018.

Vyhlaseni_ucelove_investicni_dotace.zip Vyhlaseni_ucelove_investicni_dotace.zip (3,90 MB)

V přiloženíém ZIP souboru naleznete:

-          vyhlášení investičních dotací na rok 2018 – dokument stanovuje podporované podprogramy a maximální výše dotace, vč. základních požadavků;

-          zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí – základní dokument, který upravuje poskytování účelových investičních dotací;

-          kontakty na odpovědné příslušníky HZS Jihomoravského kraje a ID datové schránky HZS Jihomoravského kraje;

-          informace ke specifikaci příloh k jednotlivým žádostem;

-          editovatelný formulář pro zdůvodnění nezbytnosti investiční akce;

-          tabulku s počtem obyvatel v jednotlivých obcích v rámci ČR.

V průběhu následujících dní Vám budou ještě zveřejněny návody pro práci v prostředí webové aplikace „RISPF“, kde budou žádosti elektronicky podávány.

Oproti letem předchozím dostal dotační titul několika drobných změn.

Zásadní je však způsob podávání žádosti, který je zcela nový.

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2018 bude zahájen dne 15. března 2017 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 31. května 2017 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 31. května 2017 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na přiloženém formuláři (editovatelné PDF).

 

Jak podat žádost o dotaci?

Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy pro výzvuJSDH P3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – v případě, že nepostačuje kapacita příloh (10 MB na žádost) ve webové aplikaci se další přílohy zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.

HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 31. května 2017.

Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.

 

Od kdy lze začít vyplňovat žádost ve webové aplikaci?

Aplikace pro podávání žádostí bude zpřístupněna 15. března 2017 v 00:01 hod. Není zapotřebí ihned začít s vyplňováním formuláře. Doporučujeme nejdříve prostudovat přiložené dokumenty (zveřejněné také na stánkách MV-GŘ HZS ČR). Především pak „Zásady“ a „Příručku k online formuláři“ pro příslušný podprogram (výzvu), kde je uvedena i specifikace příloh, které je třeba doložit.

 

Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?

Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2018 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.

(popř. u výzvy JSDH P3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice je vzhledem ke kapacitním možnostem webové aplikace a datových schránek přípustné doručení příloh k dokumentaci stavby i na datovém nosiči).

 

Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?

Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 31. května 2017.

 

Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?

Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit.

V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.

 

Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?

V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.

 

Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?

Počet obyvatel v obci k 1.1.2016, potřebné oficiální informace jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich nebo můžete využít přiloženou tabulku. Počet obyvatel se vždy vztahuje k celé obci, nikoliv k její části.

 

Totožné informace rovněž naleznete na následujících odkazech:

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

 

V případě dotazů se prosím obracejte na:

-          mjr. Ing Antonína Bastla: +420 725 116 646, +420 950 630 117, antonin.bastl@firebrno_cz

-          nebo kpt. Ing. Radka Miškaříka: +420 725 740 460, +420 950 630 126, radek.miskarik@firebrno_cz

 

Kalendář akcí

< 2018 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31