main-bg.jpg

Cvičení Zóna 2008 v Jihomoravském kraji - souhrn

logo_navrh_c.2_1.jpg Rozhodnutím ústředního krizového štábu bylo dnes ve 14 hodin ukončeno cvičení Zóna 2008. Cvičení, které se uskutečnilo ve dnech 26. - 28. listopadu 2008, připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany.

Jeho námětem byla fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž došlo k ohrožení obyvatelstva.

Z činností na území Jihomoravského kraje:


26.11.2008

7.00 hod byl na základě rozhodnutí ředitele Hasičského záchranného sboru  Jihomoravského kraje aktivován Krizový štáb HZS JMK a byla zaslána informace o připravenosti ke cvičení na OPIS GŘ (operační a informační středisko Generálního ředitelství HZS ČR) za celé území Jihomoravského kraje, tj. všechny cvičící subjekty.
7.49 hod KOPIS (krajské operační a informační středisko) IZS JMK přijímá hlášení od ČEZ-EDU o vzniku mimořádné události 2. stupně (zahájení cvičení). KOPIS tuto informaci rozesílá okamžitě el. poštou a telefonicky na hejtmana JMK, ORP Ivančice a M. Krumlov, a dalším určeným orgánům. KOPIS vyhlašuje 2. stupeň poplachu dle PP IZS (Poplachový plán IZS JMK). Na základě realizační dohody s Armády ČR - 31. brchbo (brigáda radiační, chemické a biologické ochrany) Liberec vyžaduje KOPIS vyslání odřadu k možné dekontaminaci osob a techniky v případě nařízení evakuace.
9.45 přijímá KOPIS hlášení od ČEZ-EDU o vzniku MU 3. stupně - radiační havárie a rozesílá tuto informaci formou SMS a e-mailů na hejtmana JMK, ORP Ivančice a Moravský Krumlov, starosty obcí v ZHP (zóně havarijního plánování) a dalším určeným orgánům. Hlášení obsahovalo informaci, že jde o cvičení, protože současně KOPIS přijímá informaci od KOPIS IZS kraje Vysočina o spuštění sirén v ZHP. KOPIS vyhlašuje 3. stupeň poplachu dle PP IZS a KŠ HZS JMK prověřuje akceschopnost Chemické laboratoře Tišnov a možnosti zpohotovení SDO a SDT.
Ve 12.00 vyhlásil hejtman JMK stav nebezpečí pro celé území JMK. KOPIS předává tuto informaci formou SMS a e-mailů (skupiny adres) na ORP a další složky havarijní připravenosti, městys Vémyslice. KOPIS předává tuto informaci i na OPIS GŘ a KOPIS IZS kraje Vysočina. Krizový štáb HZS rozpracovává opatření v rozhodnutí o vyhlášení ke stavu nebezpečí (zvl. ve vztahu k plánování evakuace).
13.58 přijímá KOPIS rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu s platností od 16.00 hod dne 26. 11., které předává  formou SMS a e-mailů (skupiny adres) na hejtmana JMK, starostům ORP a městysi Vémyslice a dalším složkám havarijní připravenosti. KŠ HZS rozpracovává opatření dle rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu.
Ve 14.23 obdržel KOPIS doporučení SÚJB - příprava k ochrannému opatření evakuace ze sektoru 2-8 do vzdálenosti 10 km, upřesnění opatření vydá do 18.00.
17.32 přijíždí odřad AČR na dekontaminační místo do Kubšic a hlásí se u velitele DM (dekontaminačního místa). AČR začíná výstavbu dekontaminačního stanoviště.

27.11.2008

Ve 4.00 vyjíždí odřad HZS JMK k provedení dekontaminace do DM Olbramovice - Kubšice.  
6.43 obdržel KOPIS od SÚJB cestou OPIS GŘ doporučení k provedení evakuace obyvatel ze sektorů 3-7 do vzdálenosti 10 km vč. celé obce Vémyslice v sektoru 7. Následně KOPIS obdržel hlášení od odřadů AČR a HZS o připravenosti dekontaminačních stanovišť k činnosti (cestou velitele DM). Tuto informaci předává na Krizový štáb JMK.
7.00 vysílá KOPIS IZS JMK laboratoř ŠS Tišnov a jednotku SDH Olbramovice na DM Olbramovice - Kubšice k plnění stanovených úkolů.
7.50 KŠ HZS cestou KOPIS dává požadavek na DPMB, a.s. k vyslání autobusu k provedení evakuace v obci Vémyslice. DPMB zpohotovuje a vysílá autobus (7.58).
9.00 vyhlásil hejtman JMK evakuaci obcí (mj. městyse Vémyslice - praktická ukázka). V 9.20 autobus DPMB dorazil do obce Vémyslice, evakuovaní nastoupili do autobusu a autobus odjel na DM do Kubšic.
9.23 nahlásil velitel DM připravenost k dekontaminaci.
10.20 přijíždí autobus na roztřiďovací stanoviště u obce Olbramovice a chemická laboratoř ŠS Tišnov provádí měření vozidla. Vozidlo je odesláno na dekontaminační místo k provedení dekontaminace, která začala v 10.31. Odřad HZS JMK a AČR provádí dekontaminaci techniky a měření kontaminace osob. Následně proběhla ukázka dekontaminační linky osob.
11.20 odjíždí autobus DPMB, a.s. na příjmové místo evakuovaných do Brna (areál VUT, Kolejní 2) a následně odřady AČR a HZS JMK ukončují činnost a rozebírají svá stanoviště.
Ve 12.00 rozhodnutím KŠ HZS JMK a KŠ JMK byla ukončena „praktická" činnost na dekontaminačním místě. K 14.15 byla otevřena komunikace III/3969 pro běžný provoz.
Ve 12.25 přijíždí autobus DPMB, a.s. do příjmového místa evakuovaných a začíná příjem a evidence evakuovaných ve spolupráci pracovníků MMB, MČ Brno-Kr. Pole a PANELu NNO JMK (NNO - nestátní neziskové organizace).
Ve 13.00 byl ukončen příjem evakuovaných a 13.45 rozhodnutím KŠ HZS a KŠ JMK byla ukončena činnost příjmového místa.


28.11.2008


7.00 pokračuje činnost krizového štábu HZS Jihomoravského kraje.
8.00 pokračuje činnost krizového štábu Jihomoravského kraje.
Dopoledne se řešily výhradně následná opatření uvnitř zóny havarijního plánování ČEZ - EDU. Na štábní úrovni, tj. krizovými štáby jednotlivých stupňů.
Ve 14.00 bylo cvičení Zóna 2008 ukončeno.


Celkový počet sil a prostředků v Jihomoravském kraji zapojených do cvičení ZÓNA 2008:
-          198 osob, 47 vozidel.


Celkový počet evakuovaných osob a počet autobusů při cvičení ZÓNA 2008 (řešeno štábně):
-          3303 osob
-          44 autobusů.

Ukázka evakuace: 18 osob, 1 autobus


por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31