main-bg.jpg

Cvičení ZÓNA 2008 splnilo svůj účel

logo_navrh_c.2_1.jpg V pátek (28.11.) k 15:00 bylo ukončeno celostátní cvičení ZÓNA 2008, jehož námětem byla fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany s následným únikem radioaktivních látek do okolí.

V následujících týdnech bude probíhat vyhodnocování cvičení. Již nyní však lze konstatovat, že cvičení ZÓNA 2008  probíhalo v  souladu se schváleným plánem a základní úkoly byly splněny.

Cvičení splnilo stanovené cíle: byla procvičena činnost ústředních správních úřadů, krajů Vysočina a Jihomoravského a obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie, včetně plnění úkolů neodkladných a následných ochranných opatření. V rámci cvičení ZÓNA 2008 byla procvičena i činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení také umožnilo prověřit vzájemnou komunikaci, fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení.

„Cvičení ZÓNA 2008 hodnotím velmi pozitivně. V jeho rámci byly úspěšně provedeny  praktické činnosti - evakuace, dekontaminace a další neodkladná ochranná opatření. Cenné však na cvičení ZÓNA 2008 také je, že si jeho účastníci na centrální i krajské úrovni vyzkoušeli plánování a přípravu následných ochranných opatření pro postižené obyvatelstvo - jako je řešení problému kontaminovaných potravin,  vody nebo  hospodářských zvířat. Samozřejmě, že v rámci cvičení se vyskytly také dílčí nedostatky,  šlo např. o problémy  ve vzájemné komunikaci zúčastněných subjektů - některé informace byly neúplné a jiné zcela chyběly. To, že byly odhaleny jisté rezervy, je však dobře a proto jsou cvičení prováděna.  Díky novým zkušenostem a poznatkům, které jsme během cvičení ZÓNA 2008 nasbírali, je nyní Česká republika lépe připravena na případnou havárii jaderné elektrárny a únik radioaktivních látek  a troufnu si říci že i na  jiný typ havárie s masivním únikem nebezpečných látek do ovzduší," hodnotí výsledky cvičení ZÓNA 2008 generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, který celé cvičení řídil.

Průběh a výsledky cvičení  ZÓNA 2008 budou důkladně analyzovány odborníky z účastnících se  resortů. Komplexní vyhodnocení cvičení je možné očekávat v březnu 2009. 

Cvičení ZÓNA 2008 připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Toto celostátní cvičení probíhalo ve dnech 26. - 28. listopadu 2008 a jeho smyslem bylo prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení  mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně unikly mimo vlastní areál elektrárny a  ohrozily obyvatelstvo v jejím okolí.  Na toto musely odpovědné orgány reagovat a přijmout efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny - šlo např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci. 

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé byly do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se účastnilo více než  500 osob, cca 50 ks techniky, do cvičení bylo  zapojeno  více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské  i místní.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 byla vysoce  nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Pravděpodobnost, že dojde k této havárii, je 1:10 000 000, což je  stejně pravděpodobné, jako že  se  v roce 2039 zeměkoule srazí s jinou planetou.

 

Do cvičení se zapojilo více než 50 subjektů:

Účastníci cvičení na centrální úrovni:

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví,  Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Policejní prezidium ČR, ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Dukovany


Účastníci cvičení na krajské úrovni (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj):

- krizové štáby, Hasičské záchranné sbory krajů, vybrané jednotky požární ochrany SDH obcí  a dotčené subjekty na území obou krajů (Zdravotnická záchranná služba, krajská veterinární správa, krajská hygienická stanice, Policie  ČR, krajské vojenské velitelství apod.)

- obce s rozšířenou působností v Zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany: Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí, Ivančice, Moravský Krumlov a město Brno (krizové štáby),

- obce Olbramovice, Kubšice, Vémyslice, Mohelno, Kožichovice  a městská část Brno-Královo Pole (praktické činnosti)

- obce ve 20 km zóně havarijního plánování  (vyrozumění a varování obyvatelstva)

- HZS hl. m. Prahy (Stanoviště dekontaminace techniky)

- panel nevládních organizací Jihomoravského kraje, Dopravní podnik města Brna, Trado-Bus, s.r.o. Třebíč, Základní škola Vémyslice a základní škola Mohelno


Informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008


kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí, MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31