main-bg.jpg

Činnost Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje:

 1. zpracovává koncepci požární ochrany kraje,
 2. vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
 3. kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
 4. odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru kraje,
 5. zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru,
 6. řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany,
 7. koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,
 8. soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,
 9. zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
 10. soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací,
 11. zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany na území kraje,
 12. v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků,
 13. projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,
 14. zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,
 15. zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.

Kalendář akcí

< 2017 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31