main-bg.jpg

Česká republika si procvičí reakci na havárii v Jaderné elektrárně Dukovany

logo_navrh_c.2_1.jpg Ve středu 26. listopadu 2008 v ranních hodinách bude zahájeno celostátní cvičení ZÓNA 2008, které připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany.

Cvičení, jež bude probíhat až do pátku 28.11., prověří činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení  mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a  ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii naší země, celkem se ho zúčastní  více než 500 osob a zhruba  50 ks techniky, do cvičení bude zapojeno  více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské  i obecní.  Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady, zatímco dřívější prověrky měly spíše regionální charakter. Cvičení ZÓNA 2008 jsme připravovali více než rok a věřím, že splní svůj účel," říká  generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, který celé cvičení řídí.V rámci cvičení  využijeme i nejnovější  techniku -budou například některé krizové štáby vzájemně komunikovat také prostřednictvím videokonference. Poznatky získané během tohoto cvičení můžeme využít nejen u tohoto typu mimořádné události, ale obecně pro jakýkoliv typ havárie, při níž se do ovzduší uvolní nebezpečné látky a šíří se z místa úniku podle aktuálních meteorologických podmínek," připomíná náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Miloš SvobodaJak upozorňuje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, v zahraniční probíhají obdobná cvičení velmi často. „Plán a příprava těchto cvičení jsou velmi obdobné tomu, co proběhne v ČR v rámci cvičení ZÓNA 2008. I když  vlastně cvičíme velmi nepravděpodobnou situaci, nemůžeme nic podcenit a musíme být připraveni na řešení i takovéto havárie. Obdobná celorepubliková prověrka je plánována také v příštím roce v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín."Cílem cvičení ZÓNA 2008 je procvičit činnost ústředních správních úřadů, krajů Vysočina a Jihomoravského a obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie, včetně plnění úkolů neodkladných a následných ochranných opatření. Cílem je rovněž procvičit činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení ZÓNA 2008 také umožní prověřit fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení.Po začátku cvičení dne  26. 11. 2008 v cca 10:00 budou ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování v okolí elektrárny spuštěny sirény k cvičnému varování obyvatelstva.První den cvičení (26.11.) bude svolán Ústřední krizový štáb a vzhledem k závažnosti simulované krizové situace se počítá  s tím, že premiér cvičně vyhlásí nouzový stav.Praktická činnost při plnění úkolů neodkladných ochranných opatření (ukrytí, evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace) proběhne ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v obcích v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany (Vémyslice, Kubšice, Mohelno, Kožichovice). My jako jaderná elektrárna jsme povinni každý rok prověřovat svou havarijní připravenost, těchto periodických cvičení  se účastní nejen zaměstnanci naší elektrárny, ale i spolupracující složky integrovaného záchranného systému. Jednou za tři roky se konají cvičení se zapojením dalších orgánů krizového řízení - jako je právě cvičení ZÓNA 2008. Chci upozornit, že  námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce  nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností včetně nečinnosti pracovního personálu. Pravděpodobnost, že dojde k této havárii, je 1:10 000 000. Pro představu, je to stejně pravděpodobné, jako že se  v roce 2039 zeměkoule srazí s jinou planetou.  Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska bezpečnosti mezi 10 % nejlépe hodnocených jaderných elektráren na světě. To, bezpečnost  Jaderné elektrárny Dukovany je na vysoké úrovni, dokládá i fakt, že v průběhu let 2000 - 2006 zde nebyla registrována žádná mimořádná událost, a to ani toho nejnižšího stupně,"  připomíná ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Ing. Zdeněk Linhart.

Do cvičení se zapojí více než 50 subjektů:Účastníci cvičení na centrální úrovni:

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví,  Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Policejní prezidium ČR, ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna DukovanyÚčastníci cvičení na krajské úrovni (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj):

- krizové štáby, Hasičské záchranné sbory krajů, vybrané jednotky požární ochrany SDH obcí  a dotčené subjekty na území obou krajů (Zdravotnická záchranná služba, krajská veterinární správa, krajská hygienická stanice, Policie  ČR, krajské vojenské velitelství apod.)

- obce s rozšířenou působností v Zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany: Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí, Ivančice, Moravský Krumlov a město Brno (krizové štáby),

- obce Olbramovice, Kubšice, Vémyslice, Mohelno, Kožichovice  a městská část Brno-Královo Pole (praktické činnosti)

- obce ve 20 km zóně havarijního plánování  (vyrozumění a varování obyvatelstva)

- HZS hl. m. Prahy (Stanoviště dekontaminace techniky)

- panel nevládních organizací Jihomoravského kraje, Dopravní podnik města Brna, Trado-Bus, s.r.o. Třebíč, Základní škola Vémyslice a základní škola MohelnoInformace ke cvičení  jsou zveřejňovány na www.hzscr.cz/zona2008

 

kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

 

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31