main-bg.jpg

Často kladené dotazy

Odpovědi na často kladené dotazy uživatelů Portálu pro JSDH

Jak se zadá do Portálu, když je osoba členem dvou JSDH např. v místě bydliště a pracoviště? Jak je to s odbornou způsobilostí takového člena?

Pokud je osoba členem dvou JSDH (v Jihomoravském kraji máme řadu takových členů), je potřeba v Portálu jedné jednotky zpřístupnit tohoto člena druhé jednotce. Postup je jednoduchý a je uvedený v tomto STK.pdf souboru (231,07 KB).
Pokud by jednotka založila nového člena jako novou osobu bez ohledu na její členství v první jednotce, byla by to z pohledu HZS úplně nová osoba, tomuto členovi by se nepřiřadily odborné způsobilosti vedené u HZS a u druhé jednotky by je nemohl využívat!

 

Je možné určit v rámci jedné JSDH více administrátorů?

Portál umožňuje zadání jednoho administrátora pro každou jednotku. Jde o osobu pověřenou starostou obce (zástupcem zřizovatele jednotky), která je zodpovědná za data o své jednotce. Obvykle bývá administrátorem velitel jednotky, ale není to podmínkou.
Administrátor může delegovat právo na vyplňování jednotlivých modulů včetně administrace Portálu dalším uživatelům (volba Nastavení/Uživatelská práva), zodpovědnost za data však zůstává na administrátorovi, který byl pověřený starostou obce.

 

Nejde uzavřít zpráva o zásahu, objevuje se hláška: "Datum a čas využití techniky 'xxx' musí být v rozsahu zásahu jednotky."

Doplňte čas vyhlášení poplachu (bývá totožný s časem ohlášení jednotce).
Čas není automaticky doplněný proto, že jednotka nebyla vyslána k události s poplachem – k tomu dochází u ZOČ nebo u výjezdu z kondiční nebo hospodářské jízdy.

 

Jak mám v Portálu zajistit zobrazení upozornění, že se blíží termín STK?

Postup je uvedený v krátké prezentaci STK.pdf STK.pdf (208,05 KB).
 

Je k dispozici nápověda k Portálu?

Ano, v Portálu se k ní dostanete pomocí volby O aplikaci/Nápověda.
Detailní informace zjistíte také v uživatelské příručce, ke které se dostanete volbou O aplikaci/Uživatelská příručka.

 

Chtěli bychom do evidence techniky zařadit také drobnější nářadí jako například sadu kominického nářadí nebo sadu nářadí pro nouzové otevírání oken a dveří, ale pro přidání takového vybavení chybí v evidenci vhodná kategorie. Také nevíme, kam zapsat do evidence techniky nové příslušenství automobilu CAS jako je například vyprošťovací naviják. Dříve, když se hlásily změny v kartě jednotky nebylo problém takovéto údaje zadat.

Uvedené prostředky spadají do modulu technická služba. Tento modul, stejně jako modul chemická a spojová služba zatím v Portálu zahrnuty nejsou, ale výhledově se s tím počítá (přibližně v polovině roku 2018).

 

Můžu přidat mezi osoby do Portálu starostu nebo místostarostu, aby mohl dostávat výjezdovou SMS?

Pokud není starosta člen JSDH, tak ho do Portálu nepřidávejte!

V databázi HZS Jihomoravského kraje máme průběžně aktualizované kontakty na starosty a místostarosty všech obcí Jihomoravského kraje. Pokud starostu v Portálu zadáte, přenese se jeho záznam do databáze HZS podruhé a hrozí záměna takové osoby při vyrozumívání v krizových situacích, povodních, apod.

Pokud chcete zasílat starostovi nebo místostarostovi výjezdové SMS, zajistí to HZS Jihomoravského kraje pomocí automatických akcí. Stačí, když pošlete požadavek na zařazení starosty mezi vyrozumívané osoby na e-mailovou adresu technici@firebrno_cz. Pomocí automatických akcí vyrozumíváme v současnosti více než 200 starostů a zastupitelů obcí.

 

Pokud starosta členem JSDH je, tak ho v Portálu budete mít zavedeného, ale POZOR - u starosty neměňte kontakty a jejich atributy, protože je mají nastaveny podle svého zařazení do krizového vyrozumívání. Program zatím nemá ošetřený zákaz možnosti změny kontaktu u osob s krizovými funkcemi. Pokud chcete starostu vyrozumívat i hlasem, zvyšte mu prioritu vyrozumění (zařaďte ho na začátek seznamu členů), pokud ho pomocí hlasového volání vyrozumívat nechcete, zařaďte ho na konec seznamu osob.

 

Můžu přidat mezi osoby do Portálu vyrozumívací automat nebo jiné zařízení?

Protože nejde o osobu, do evidence osob nepatří!

Aktivaci vyrozumívacích zařízení (Pelig, JAY, FirePort, ...) zajistí HZS Jihomoravského kraje pomocí automatických akcí. Požadavek pošlete na e-mailovou adresu technici@firebrno_cz a vyrozumívací zařízení zavedeme podle nastavení vašeho automatu do automatických akcí na zasílání SMS nebo hlasových volání pro vaši jednotku.

 

Pokud bychom chtěli vytisknout dokument o výjezdu s mapkou a popisem události, je možné to v portálu nastavit nebo je potřeba ještě něco navíc?

A dají se zpětně tyhle dokumenty někde na portálu najít?

V Portálu lze volbou Nastavení/Automatická vyrozumění vytvořit akci na zasílání poplachových zpráv. Pomocí tlačítka "Nová akce" založíme novou akci, libovolně ji pojmenujeme, do položky "Druh automatického vyrozumění" vybereme "Vyhlášení poplachu pomocí Port.All" a tlačítkem "Uložit" akci uložíme. Tato akce způsobí, že se při výjezdu jednotky k události na ploše Portálu v okně s nadpisem "Poplachy" objeví řádek s typem, podtypem a adresou události. Po rozkliknutí tohoto řádku uvidíte detailní informace k události, které můžete i vytisknout. Další podrobnosti najdete v uživatelské příručce (k poplachovým zprávám v odstavci 2.7, k automatickému vyrozumění v odstavci 11.2).

Poplachové zprávy se vytvářejí při vyslání jednotky, takže je nelze zpětně vytvořit.

 

Jak mám vytvořit Poplachového uživatele a zajistit, aby mu chodily poplachy?

Poplachový uživatel se založí v Portálu volbou Nastavení/Uživatelská práva. Tlačítkem "Nový uživatel" vytvoříme uživatele, kterému vyplníme vhodné jméno (např. Poplach), nemusíme přiřadit osobu, zatrhneme zatržítko "Pozorovatel" a tlačítkem "Uložit" jej uložíme (podrobněji viz uživatelská příručka, odstavec 11.1.1.1). Dále vytvoříme akci na zasílání poplachových zpráv (viz minulý dotaz).

Po vyslání jednotky se přihlášenému poplachovému uživateli na monitoru automaticky zobrazí okno s podrobnostmi a mapkou místa události - vše je možné tlačítkem Tisk ihned vytisknout.

Poplachový uživatel se po určité době nečinnosti neodhlšuje, takže je tento způsob přihlášení vhodný pro nepřetržitý provoz na hasičské zbrojnici.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30