main-bg.jpg

Tvrdá disciplína

Celá řada rozkazů je věnována chování mezi mužstvem a nadřízenými. Tak hasič byl již v roce 1921 povinen salutováním zdravit nejen starostu města a jeho náměstky, ale i jiné důležité známé osoby - úředníky radnice. Při nastoupení služby takto pozdravili své nadřízené jen jednou. V hasičském sboru se velmi dbalo na disciplínu. Žádné kritizování rozkazů představených se nepřipouštělo a velitel strážnice byl osobně zodpovědný za to, aby se ve službě nedebatovalo o služebních záležitostech. Různé žádosti a stížnosti se řešily pouze služební cestou a k řediteli hasičského sboru se hasič dostal jen v doprovodu vrchního hasičského mistra. Ve službě se zásadně vykalo. Za porušení vydaných nařízení byly od ledna 1923 ukládány peněžité tresty. Po 3 peněžitých trestech následovalo disciplinární šetření. Při svévolném poškození výstroje nebo výzbroje hradil škodu viník. Nebyl-li zjištěn, museli uhradit škodu obě čety, které byly ten den ve službě. Všechny případy poškození majetku, ať při požáru nebo na stanici, se musely okamžitě hlásit. Samozřejmě již v období první republiky bylo zakázáno požívání alkoholu. V roce 1927 bylo zakázáno i požívání těchto nápojů před nastoupením služby. K disciplinárnímu řízení samozřejmě docházelo. Je například dokladováno, že hasiči sloužící v divadlech zneužívali paklíčů ve strážní službě. Bohužel není doloženo k čemu byly paklíče zneužívány. Obstarávání soukromých záležitostí v pracovní době nebylo dovoleno a opustit strážnici mohl hasič jen se svolením velitele. Za první republiky se také zpřísňovaly podmínky pro konání schůzové činnosti ve všech služebních místnostech, nebo pořádání sbírek. V roce 1933 byly zakázány i odborové schůze. Na tyto schůze bylo zakázáno i udělování volna ze služby. Těchto schůzí se mohli zúčastnit jen členové hasičského sboru mimo službu. Zejména se výslovně zakazovalo schůzování na tzv. "Šoférce". V této souvislosti se v rozkaze č.240 připomínají povinnosti velitelů. Po dobu služby nebyl tedy nikdo uvolňován za soukromými účely, pokud nešlo o nemoc nebo úmrtí v rodině.

Hasiči i za první republiky úzce spolupracovali s tiskem. Přestože bylo povoleno vydávat v tisku jen úřední zprávy, najdeme v rozkazech i konstatování, že v novinách byl uveřejněn článek poškozující dobré jméno hasičského sboru. Zřejmě byl inspirován některým členem hasičského sboru. V období 1. republiky je mnohem častěji v rozkazech uváděno poděkování za úspěšné zásahy u požárů a majitelé firem, kterým hasiči pomohli, často věnovali nějaké finanční částky ve prospěch hasičského sboru.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29