main-bg.jpg

Spojení bez problémů

Služba v hasičském sboru se již v roce 1896 řídila přesnými instrukcemi, které jednaly o kázni, služební době a povinnostech hasičů při cvičeních a požárech. V této době se sloužilo 48 hodin s následným 24 hodinovým volnem. Řada předpisů se přejímala od hasičů z Vídně. K úpravě doby služby došlo až v roce 1919, kdy se upravila doba služby stejně s městskou policií. Sloužilo se na dvě směny - 24 hodin služba a 24 hodin volna. Jedna směna měla v té době 25 mužů. Směna, která měla volno, však vedle odpočinku ještě kontrolovala hydranty, seřizovala stroje apod. Jako v jiných městech i v Brně byla zřízena hasičská hlídka, která pozorovala město z věže radnice. Tento způsob se však příliš neosvědčil a s rozrůstáním města pozbyl na významu, takže byl zrušen. Město se začalo orientovat na moderní způsoby ohlášení požárů. Z dochovaných dokumentů víme, že již v roce 1870 bylo ve městě zavedeno telegrafické spojení jednotlivých městských čtvrtí s ústředím a také zvonkové signály od centrály na hrad Špilberk s rezervoárem vody.

 

Postupně docházelo k rozšiřování požárního telegrafu tak, že v roce 1924 bylo ve městě instalováno 100 hlásičů a byla zavedena vlastní telefonní linka na hasičskou strážnici. Pomocí telegrafu se hasiči dozvěděli, zda jde o komínový požár, střešní, sklepní apod. Výhodou tohoto systému bylo, že veškeré poruchy na vedení se samy ohlásily. Organizace vyhlášení poplachu v té době byla na vysoké úrovni. Telefonista po obdržení signálu zapojil znakové a světelné signály ve strážnicích pro mužstvo a zazvonil výstražným zvonkem v místě stanoviště policisty řídícího dopravu, který zastavil provoz na křižovatce. Potom byl vyhlášen poplach pro mužstvo a následovalo ohlášení požáru dobrovolným hasičům. Zavedený telegraf byl spolehlivější a rychlejší než státní telefon.

Protože část mužstva průběžně sledovala stav hydrantů, měli hasiči na tu dobu dobrý přehled o jednotlivých hydrantech. Tyto informace si zpracovávali do hydrantových tabulek, které měli při výjezdu sebou. Protože v roce 1924 bylo ve městě již 1800 hydrantů, byly tyto tabulky platným pomocníkem. Takovýto rozsah hydrantové sítě mohl být proto, že první vodovod byl ve městě uveden do provozu již v roce 1872.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29