main-bg.jpg

Rozkazy

Do roku 1919 byly všechny záznamy o činnosti vedeny ve všech dokladech v němčině. Česky jsou vedeny záznamy až od roku 1920. Zajímavé je sledovat rozkazy velitelství týkající se činnosti. Tak rozkaz č. 1 z 24.8.1920 řeší zákaz troubení kolem divadel, nemocnic a dokonce i kolem místností spolkových, kde trvá zábava. Že byly problémy s kázní, dosvědčuje i rozkaz č.2, ve kterém se doslovně říká: "Upozorňuji na zbytečné prodlévání před radnicí. Je nepřípustné, poněvadž by mohlo poškodit dobré jméno našeho sboru". Již v této době nebyl povolen všem hasičům vstup na telefonní ústřednu. Z rozkazů je také patrné, že již v roce 1920 drželi členové sboru hasičské hlídky v divadlech. Pravomoc těchto hlídek byla zřejmě velká. Například v rozkazu č. 6/1920 je uvedeno, že při představeních v divadlech často zhasínají nouzová světla a že při zhasnutí těchto světel zakázal službu konající hasič pokračování hry a setrval na tom i když ředitelství divadla na něho naléhalo, aby povolil v pokračování představení. Dokonce je v rozkazu uloženo hasičům nahlásit okamžitě veliteli hlavní služby, kdyby se někdo protivil jejich nařízení, nebo je urážel. K zákazu představení stačilo tedy jen málo. Naši předkové by se asi podivili, co vše musí dnešní inspektor PO udělat když by chtěl zjednat pořádek. Střídání směn se provádělo o půl osmé za přítomnosti obou směn, jak je zřejmé z rozkazu č.8/1920. Při předávání služby si šoféři předávali auta tak, že nastartovali auta. Nemocný hasič mohl zůstat v domácím ošetření 1 den a měl za povinnost oznámit toto veliteli. Při déletrvající nemoci bylo vyžadováno lékařské potvrzení. Městští radní však také využívali hasiče i k jiným účelům. Do 6. října 1920 byli ke služebnímu automobilu pana starosty přidělováni řidiči - hasiči. Zřejmě však tato praxe ztěžovala zajištění stálé pohotovosti a proto byl nadále pro pana starostu určen jen řidič, který byl v záloze. Hasiči byli postupně používáni i k jiným pracím. Například 12. února 1920 byl jeden hasič přeložen do výpravny (dnešní podatelna).

Denní rozvrh mužstva začínal budíčkem v 6 hodin ráno, potom následovala rozcvička od 6.45 do 7.15 hod. Školení začínalo hasičům od 9 do 11 hodin a odpolední cvičení začínalo v 15.00 a končilo v 17 hodin. Sobota byla vždy věnována úklidu a je tomu tak doposud. Po 22. hodině musel panovat všude klid, aby se členstvo mohlo uložit ke spánku, jak stojí v rozkazu č.14. Od prosince 1925 dostával hasič příplatek 2 Kč za noční službu. Zejména se dbalo na chování hasičů ve službě a mimo službu s poukazem na to, že vzájemná svornost a snášenlivost veškerých členů jest bezpodmínečně nutná, neboť v případě nebezpečí jest odkázán druh na druha. V obytných místnostech se zakazovalo pískání, lomození a vyhrávání a byla dovolena každá ušlechtilá zábava, k níž se nepočítaly karty a hry o větší obnos. Hasič, který se ucházel o místo, musel předkládat v roce 1920 domovský list, křestní list, list o vyučení, případně legionářské nebo šoférské vysvědčení aj. Pokud šlo o vedení osobních údajů o hasičích, byli tito povinni hlásit písemně všechny změny s připojením všech dokladů. Jako příklad se v rozkazu č.33 z roku 1921 uvádí sňatek, rozvod, úmrtí, narození, dosažení 21 a 24 let apod. Pokud chtěl být hasič zařazen do vyšší platové třídy, musel si sám požádat 14 dní předem.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29