main-bg.jpg

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

Orgány krizového řízení jsou v rámci Jihomoravského kraje: hejtman, krajský úřad, Hasičský záchranný sbor JMK, Policie – Krajské ředitelství JMK, starosta obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností, starosta obce a obecní úřad obce.

Hejtman kraje a starostové obcí s rozšířenou působností si zřizují jako svůj poradní orgán pro přípravu na krizové situace bezpečnostní radu a jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací krizový štáb. Ředitelé HZS JMK a PČR – KŘ JMK mají rovněž zřízen svůj krizový štáb. Starosta obce si jej může zřídit.

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je koordinačním orgánem v přípravě na krizové situace ministerstvo vnitra, tj. v rámci Jihomoravského kraje HZS JMK.

V rámci zabezpečení koordinace v přípravě a řešení krizových situací HZS JMK vyvinul a provozuje webový Portál krizového řízení pro JMK (KRIZPORT), který slouží jako jednotná informační podpora pro orgány krizového řízení i veřejnost při nastalé krizové situaci. KRIZPORT je rozdělen na veřejnou sekci, přístupnou každému uživateli internetu a neveřejnou sekci, přístupnou pouze pro orgány krizového řízení.


Krizport - Veřejná sekce

Veřejná sekce   obsahuje zejména potřebné informace pro občany z oblasti připravenosti a řešení mimořádných událostí – tj. zejména informace o ohroženích v JMK, jak se na mimořádnou událost připravit, jak jí čelit a co dělat po jejím skončení. 

 

Krizport - Neveřejná sekce

Neveřejná sekce   (přístup s heslem) obsahuje především on-line aktuální podobu havarijních a krizových plánů v rámci JMK. 

 

V případě vzniku krizové situace na území JMK jsou aktivovány krizové štáby, a to vždy krizový štáb kraje, dále krizové štáby dotčených obcí s rozšířenou působností a krizové štáby obcí (jsou – li zřízeny). Vlastní krizové štáby mají i složky IZS v JMK a některé další rozhodující orgány v JMK. Krizové štáby mezi sebou komunikují stanoveným způsobem v souladu se směrnicí Ministerstva vnitra pro činnost krizových štábů. Krizové štáby mohou být aktivovány i v případě vzniku mimořádné události (bez vyhlášení krizového stavu), je-li třeba tímto způsobem zabezpečit koordinaci záchranných a likvidačních prací nebo opatření ochrany obyvatelstva na postiženém území.

Legislativa

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31